Einde winterseizoen, op naar de zomer!   

Het is een tijdje stil geweest rondom Mart en Sylvia. De terugkomst naar Nederland en het verder vervolgen van hun droom, maar in een andere setting had tijd nodig. Hoe gaat het met ze nu ze weer terug zijn in Nederland?

“Inmiddels heeft iedereen zijn draai weer gevonden in Nederland. Tegelijkertijd blijft de droom, het realiseren van mogelijkheden voor een ontspannen vakantie voor gezinnen met een kind met een beperking in Oostenrijk, bestaan”, begint Sylvia. Eenmaal terug in Nederland moesten wij ons heroriënteren op eerdere plannen. Eigenlijk was het besluit snel genomen. Vanuit Stichting Alpbeleving benutten we de opgedane contacten en ervaringen in Oostenrijk om lokale samenwerkingspartners te zoeken. Dit is vanuit Nederland minder makkelijk dan vanuit Oostenrijk.”, Maar van opgeven willen Mart en Sylvia nog niet weten. In oktober hadden ze een nieuw plan van aanpak.

Skiles geven – contacten onderhouden en plannen vormgeven  

In november legt Mart contact met de eigenaresse van de Skischule Pillersee. Mart daarover: “Na overleg, ben ik in de kerst- en voorjaarsvakantie naar St. Ulrich am Pillersee gegaan om skiles te geven. “Doel van deze trip was vooral om met lokale partijen in contact te zijn over het vormgeven van een gezamenlijk project! Dat was voor ons thuis best een pittige periode, waarin Mart in Oostenrijk was en wij in Nederland moesten blijven”, vult Sylvia aan. Voor hen allen dus, maar een investering om te onderzoeken welke mogelijkheden er in Oostenrijk zijn.

Eerste stappen: samenwerkingspartners  

Tijdens deze periode, zijn er diverse afspraken met verschillende lokale ondernemers geweest en vormen zich voorzichtig de eerste contouren van een gezamenlijk project. Mart vertelt: “Een samenwerking met verschillende plaatselijke stakeholders biedt de mogelijkheid om de doelstellingen van de Stichting Alpbeleving verder vorm te geven vanuit Nederland. Ik kwam weer thuis met het nodige huiswerk, maar vooral met veel enthousiasme om aan de slag te gaan”, aldus Mart

En verder?  

Inmiddels is het winterseizoen ‘22/23 afgesloten. De ervaringen die dit afgelopen seizoen zijn opgedaan sterken nog meer om de droom verder na te blijven streven.  “De in januari ontstane contouren van een gezamenlijk Oostenrijks – Nederlands project zijn verder uitgewerkt en met diverse mogelijke stakeholders zijn contacten gelegd. Hoe het zal gaan lopen is momenteel nog ongewis en de praktijk zal zeker weerbarstig zijn,”, sluiten Mart en Sylvia af. Er moeten nog vele stappen gezet worden, dus wordt vervolgd!